מגמת "הנדסת מערכות"

הנדסת מערכות – הצגת התוכנית

תוכנית לימודים יוקרתית המאפשרת חשיפה, לימוד, העמקה והתנסות במגוון רחב של טכנולוגיות וכישורי חיים המשולבים זה בזה – בסביבת למידה חווייתית ובתפיסה חינוכית ייחודית המשלבת באופן חדשני מדע, טכנולוגיה, תעשייה, אקדמיה ופדגוגיה, מכוונות לאוכלוסיית תלמידים מאוזנת המורכבת מבנות ובנים, תלמידים מצויינים ובעלי יכולת ומוטיבציה ל"מצויינות"

בתיה"ס שנבחרו  לתוכנית בתשע"ו אותרו כמובילי דעה ואמירה אזורית בתחום החינוכי. תיכון "הדרים" נבחר להיות אחר מבתי הספר המדגימים של התוכנית.

העולם הטכנולוגי של היום הופך יותר ויותר לעולם טכנולוגי רב-מימדי. הדומיננטיות של עולם התוכנה בתחום הטכנולוגי הופכת בקצב מואץ לדומיננטיות מערכתית, מבוססת טכנולוגיה רב-תחומית (חומרה, תוכנה, מכניקה, אופטיקה, בקרה ועוד).

אתגרי העולם הטכנולוגי הרב-תחומי מבוססים על התמודדות מתמדת עם בעיות/ צרכים בהקשר של "מה, איך ולמה" ומשלבים צורך בפתיחות מחשבתית, סקרנות טכנולוגית, חשיבה יצירתית ושאיפה לחדשנות, ראיה מערכתית, קבלת החלטות, מיומנויות ניתוח, תיכנון, ביצוע והערכה, אחריות ושיתופיות, היבטים ייזמיים, ניהוליים, שיווקיים וכלכליים, תוך קידום ערכים של העצמה אישית ועבודת צוות לצד יכולת מנהיגות.

תוכנית הנדסת מערכות מספקת מענה אולטימטיבי לתשתית חינוכית אשר חושפת את התלמידים לעולם הטכנולוגי הרב-תחומי, תוך פיתוח וטיפוח הכישורים והמיומנויות שצוינו לעיל. תוכנית הנדסת מערכות פותחת עולמות ומספקת לתלמיד את מגוון המיומנויות והכישורים הנדרשים כדי להכיל, להתמודד ולהצליח בכל דרך שיבחר בעתיד, בין אם טכנולוגית ובין אם לאו, הן בהיבט המקצועי והן בהיבטים נוספים של חייו כבוגר בחברה ובקהילה.

מבדקי התאמה

ייערכו בתאריכים 16-18/2/2021

יש להצטייד בצילום תעודה של כיתה ט'.

תנאי קבלה למגמת הנדסת מערכות:

  • הקבצה א' במתמטיקה בציון שנתי של 85 ומעלה.

  • הקבצה א' באנגלית בציון שנתי של 85 ומעלה.

  • ממוצע ציונים כולל בציון שנתי של 90  ומעלה.

  • קריאה וחתימה על מסמך-הבהרה-למבחן-סייבר-והנדסת-מערכות לגבי אופי המגמה, הבחירות שהיא מחייבת והתייחסות למבחן הקבלה אליה

  • עמידה בהצלחה במבחן קבלה.

מבחן הקבלה יכלול שלושה חלקים. הראשון שאלות הבודקות חשיבה לוגית, נחישות ויכולת הבנה. השני שאלות הדורשות ראיה מרחבית ברמה סבירה והשלישי שאלה אלגוריתמית. אין צרך ללמוד למבחן אבל ידע בתכנות ובעבודה מעשית עם כלים ו/או בעיצוב עשוי להתגלות כיתרון.

דוגמה-לשאלה-לוגית

דוגמה-לשאלת-נחישות

דוגמא-לשאלה-בראיה-מרחבית

דוגמה-לשאלה-אלגוריתמית

תיאור התוכנית

תכני לימוד – טכנולוגיה רב-תחומית:

בחירה א' [5 יח"ל]: מדעים: [פיסיקה/ כימיה/ ביולוגיה/מדעי המחשב].

בחירה ב' [5 יח"ל]: מקצוע מוביל: בקרת מערכות.

בחירה ג' [5 יח"ל]: מקצוע התמחות: מכטרוניקה.

* נדרשת רמה של 5 יח"ל באנגלית ולפחות 4 יח"ל במתמטיקה.

תפיסת למידה  PBL

 Problem/ Project Based Learning.

תפיסת למידה בה כל תכני הלימוד מועברים באמצעות פיתרון בעיות/ פיתוח פרוייקטים, בתהליך מתמיד של סיעור מוחות, חשיבה ביקורתית, התנסות מעשית, שיתוף פעולה והצגת תוצרים. הפרוייקט/ הבעייה מניעים את צרכי הלמידה ואת התהליכים להפנמתם/ הטמעתם.

התלמידים נבחנים על סל הפרוייקטים שפיתחו במהלך 3 השנים, כמיתווה לגיבוש הערכה רב-שנתית מסכמת.

מרחבי הלימוד – 3 מרחבים פונקציונליים

3 מרחבי למידה פונקציונליים:

■ מרחב ייזמות ותכן ■ מרחב תיכנון ובקרה ■ מרחב ייצור ואינטגרצייה.

סביבת למידה אינטימית תהליך "קצה לקצה" בגישה לפיתרון בעיות/ פיתוח פרוייקט הכולל: ייזמות, תיכנון, פיתוח, ייצור ופרזנטציה.

תפיסת ההצטיידות מבוססת על מודל של "חממה טכנולוגית-יזמית" [FabLab] המשלב ציוד טכנולוגי רב-תחומי [מכניקה-חומרה-תוכנה]:

■ מע' מיחשוב ותיקשוב ■ סביבות פיתוח תוכנה ■ ערכות מדע יישומי ■ חוקרים צעירים ■ פניאומטיקה לימודית ■ רובוטיקה ובקרה  ■ חשמל ואלקטרוניקה  ■ מכונות עיבוד [מתכת/ עץ/ פלסטיק]  ■ חיתוך לייזר   ■ סורק 3D  ■ מדפסות 3D.2

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות