מסלולים במוזיקה

הלומדים יעסקו באופן פעיל: בשירה ובנגינה – ביחידות ובקבוצות – יטפחו את המיומנויות לביצוע מבוקר ויעסקו באילתור וביצירה עצמית, כדי לאפשר מעורבות אישית במוסיקה.

  • הכרת יצירות מתוך ספרות המוסיקה תוך כדי האזנה אנליטית, וכן יקראו ספרות מתאימה.
  • התנסות מירבית, על כל ערכה החוויתי, הרגשי, האסטתי, החברתי והחינוכי של אומנות המוסיקה.
  • הבנת יחסי-גומלין בין האומנויות המוסיקה לבין אומנויות ומקצועות אחרים.
  • פיתוח המיומנויות נעשה באופן סדנאי.
  • קבלה ללימודי המוסיקה מחייבת ידע קודם תיאורטי (תווים וסולמות) ויכולת נגינה/שירה.
  • בתיכון "הדרים" אושרה על ידי משרד החינוך תכנית ייחודית המוכרת על ידי ביה"ס למוזיקה "רימון". (מכתב אישור קרדיציה רימון ובו הקורסים המאושרים).

מבדקי התאמה יערכו בתאריכים 28-29/2/2024 (בתיאום אישי לפי שעות).

יש להביא צילום תעודה.

טופס רישום למבחני קבלה למגמות על איזוריות

טופס מועמדות למגמת מוזיקה

 
הגדרות כלליות כניסה למערכת