מקצועות המח"ר

תיכון הדרים שם לו למטרה לפתח אצל הלומד תהליכי חשיבה מסדר גבוה (טיעון, השוואה, יישום, חשיבה ביקורתית) ולצד זה: יכולת לארגן ולנהל למידה עצמאית, תכנון וארגון זמן, שימוש במקורות ידע מגוונים, עבודת צוות, קבלת ומתן משוב.

בשנים האחרונות השתתפנו במגוון תוכניות ממירות בגרות: תמ"ר, חלוצי הערכה, סחל"ב, תוכנית ייחודית במוזיקה.

התוכניות הללו מותאמת למאפייני הלומד במאה ה-21, מאפשרת לתלמידים לפתח את היכולות המתוארות לעיל. בנוסף ליכולות החשיבה ומיומנויות הלמידה עוסקים התלמידים בנושאים הקרובים לליבם, הם שותפים מלאים בהבניית הלמידה, בחירת הנושא והצגתו. מגלים שביעות רצון גדולה מדרכי ההורה, למידה והערכה.

התלמידים המשתתפים מעידים על שביעות רצון גדולה ממגוון התוכנית, חשים כי הן מאפשרות ביטוי עצמי, ומשלבות רכישת ידע וברור תפיסות ערכיות ועמדות. כמו כן ניתן להתאימה לתלמידים לקויי למידה בצורה טובה.

לאור הניסיון בהפעלת התוכניות הללו מורי התיכון הינם בעלי ידע וניסיון להפעלת רפורמת התחדשות הלמידה, עליה הכריז המשרד.

תוכנית המח"ר – מורשת, חברה ורוח.

מקצועות: אזרחות, ספרות, היסטוריה ותנ"ך.

רפורמת התחדשות הלמידה מתחילה בשנה"ל תשפ"ג בכיתות יוד.

התחדשות הלמידה במערכת החינוך מתמקדת בשילוב בין ידע מיומנויות וערכים, חיבור בין תחומי דעת וחיזוק הקשר בין הלמידה לחייהם של הלומדות והלומדים בהווה ובעתיד. מהלך זה מחזק את תחומי המורשת החברה והרוח (תחומי מח"ר) ומאפשר גמישות ובחירה למורים וללומדים באמצעות שילוב ייחודי של לימודי יסוד תחומיים וכתיבת עבודה מסכמת רב תחומית.

מקצועות המח"ר:

תהליך הלמידה וההערכה של מקצועות המח"ר מקצועות: אזרחות, ספרות, היסטוריה ותנ"ך יחולק לשניים: לימודי יסוד ועבודה מסכמת רב תחומית.

מקצועות שיישארו בהיבחנות חיצונית בלבד: אנגלית, מתמטיקה, שפת אם וכלל מקצועות ההגבר.

על מנת להיערך לתוכנית מונתה בביה"ס רכזת למקצועות המחר: רכזת ספרות – רינת רז, נבנו מבנים וסדירויות על מנת לאפשר הטמעה ולמידה של התוכנית.

התלמידים מקבלים מידע על התוכנית (מבנה הציון והמטלות הנדרשות) הן מהמורים והן מצוות ההנהלה.

לנוחיותכם מצורפים קישורים לאתרים שבהם מידע על התוכנית. חשוב לקרוא!

מפגש עם ההורים על מנת להכיר את התוכנית וחוקת הזכאות לבגרות יתקיים בסוף מחצית א.

רפורמת התחדשות הלמידה במקצועות המח"ר – אתר משרד החינוך

המלצות להוראה והערכת תלמידים עולים ותושבים חוזרים במסגרת התחדשות הלמידה במקצועות המח"ר

מיומנויות למידה והתאמות בתהליכי הוראה, למידה והערכה עבור תלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת