לוח צלצולים - למידה מרחוק

לוח צילצולים  – למידה מרחוק

שיעור

שעה

1

8:00-8:40*

2

8:45-9:25

הפסקה:

9:25-9:50

3

9:50-10:30

הפסקה

10:30-10:40

4

10:40-11:20

הפסקה

11:50- 11:20

5

11:50-12:30

6

12:30-13:10

הפסקת צהרים

13:50- 13:10

7

13:50-14:25

8

14:25-15:05

הפסקה

15:05-15:25

9

15:25-16:05

10

16:05-16:45

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות