התחרות

תחרות הצילום בפיזיקה הפיזיקה מצויה מסביב, בכל מקום. אנו מזמינים אתכם ללמוד להתבונן בה בעזרת צילום תמונות המתארות תופעות הקשורות לפיזיקה – תופעות טבעיות, מצבים בחיי היומיום או מצבים יזומים. עליכם לצלם תופעה וללוות את התמונה בהסבר מדעי של התופעה (בהיקף שלעד עמוד). השיפוט בתחרות הצילום מבוסס על מרכזיות התופעה הפיזיקלית בתמונה, איכות התמונה, מידת […]

כרזההתמונות הזוכות

מקום ראשון בארץ בשנת תשס"ט: "מי שמביט בי מהחור", עדי יאיר, תיכון הדרים מקום ראשון בארץ בשנת תשס"ח: "אדם בעין הטיפה", תומר פרידמן, תיכון הדרים

תמונות משנים קודמות

התמונות שהשתתפו בתחרות הארצית במכון ויצמן שנת תשס"ט שנת תשס"ח "דקל על המים", ספיר חיון – מקום ראשון בתחרות הבית ספרית בשנת תשס"ט