שכבת י"א – תשע"ושכבת י"ב – תשע"ושכבת יוד – תשע"ו

י'- 1 י' – 2 י' – 3 י' – 4 י' – 5 י' – 6 י' – 7 י' – 8 י' – 9