ספרות וקולנועהסטוריה מורחבמדעי המחשב

אתר מדעי המחשב "המכונה המשוכללת ביותר שהמוח האנושי יכול היה להמציא כוללת בתוכה את מגבלות המוח האנושי".- רוברט א. היינליין מדעי המחשב א'- דניאל מדעי המחשב א'- רועי מדעי המחשב י"ב- שמוליק וזהבית ארגון המחשב ושפת סף

פיזיקהניהול עיסקיגיאוגרפיהערבית

מגמת ערבית בתיכון הדרים

כימיהביורפואה

סיכום סיור

מדעי החברה

יחידה חמישית: תבנית העיבוד הפשוט – שלושה משתנים אופרטיביים תבנית העיבוד הפשוט – ארבעה משתנים אופרטיביים מיוחד כולל גליון שאלות לחלוקה