בגרות עולים חדשים

חוזר מנכ"ל – זכויות עולים חדשים

טפסים ואישוריםספרי לימוד תשע"ו

רשימות ספרי לימוד לשנת תשע"ו מב"ר י' ביוטכנולוגיה י' עיוני רגיל י' מב"ר י"א ביוטכנולוגיה י"א עיוני רגיל י"א מב"ר י"ב ביוטכנולוגיה ועיוני י"ב

הזכאות להתאמות לימודיות במבחנים

דף מידע להורים: תהליך הזכאות להתאמות לימודיות במבחנים לתלמידים בעלי לקויות למידה 1. תלמיד בעל לקות למידה הוא תלמיד שאובחן ככזה. 2. האבחון מאפשר לתלמיד, למשפחה ולצוות ביה"ס, למפות את הכוחות והקשיים של התלמיד, לנסות להתאים לו את דרכי ההוראה ולאפשר לו להבחן על פי ההתאמות המומלצות באבחון. 3. תלמיד בעל לקות למידה שזכאי להתאמות […]

לוח חופשות וימים מיוחדים תשע"ו

לוח חופשות וימים מיוחדים – תשע"ו פתיחת שנת הלימודים התשע"ו וסיומה הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי-הספר העל-יסודיים ובכיתות י"ג-י"ד יתחילו ביום שלישי, י"ז באלול התשע"ה, 1 בספטמבר 2015, בשעה הראשונה על פי מערכת השעות הקבועה. יציאה לפגרת הקיץ: –בבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג-י"ד תתחיל פגרת הקיץ ביום שלישי, ט"ו בסיוון התשע"ו, 21 […]