תוכנית הלימודים

מודלים חישוביים מטרת היחידה לערוך היכרות עם תחום תאורטי של מדעי המחשב, המתאר מכונות חישוב באמצעות כמה מודלים ומנתח את כוחם ותכונותיהם של מודלים אלה. ביבליוגרפיה האונ' הפתוחה (1991), אוטומטים ושפות פורמליות, כרכים א' ו-ב'. הראל ד. (1991), אלגוריתמיקה, יסודות מדעי המחשב, האונ' הפתוחה. Barwise, Etchemendy (1993), Turing’s World, An Introduction to Computability Theory, CLSI […]