תרגילים

תרגילים – מחרוזות ומערכים http://www.schooly2.co.il//files/s/hadarim/hadarim/363953/assembler/תרגילים – מחרוזות, מערכים.doc תרגילים – לולאות, תנאים http://www.schooly2.co.il//files/s/hadarim/hadarim/363953/assembler/תרגילי חזרה – לולאות, תנאים.doc

מצגות וחומרי עזר

קישור לספר – באתר משרד החינוך: http://www.csit.org.il/homr_limud/77012-book.pdf מצגת: יסודות http://www.schooly2.co.il//files/s/hadarim/hadarim/363953/assembler/01 – basic concept – footnote.pdf מצגת: ארכיטקטורת המחשב http://www.schooly2.co.il//files/s/hadarim/hadarim/363953/assembler/02 – ia32 processor architecture – footnote.pdf קובץ התקנה של emu8086 – לעבודה עם אסמבלר http://www.schooly2.co.il//files/s/hadarim/hadarim/363953/assembler/emu8086v408r.zip טבלת Ascii + טבלת Ascii מורחבת http://www.schooly2.co.il//files/s/hadarim/hadarim/363953/assembler/ascii table.gif http://www.schooly2.co.il//files/s/hadarim/hadarim/363953/assembler/extended ascii table.gif

דוגמאות

פעולות באסמבלר: פעולה לחישוב סכום של מערך: http://www.schooly2.co.il//files/s/hadarim/hadarim/363953/assembler/sumarraywithprocedures.zip פעולות באסמבלר: פעולה רקורסיבית לחישוב !n http://www.schooly2.co.il//files/s/hadarim/hadarim/363953/assembler/recursivenazteret.zip

עבודת מעבדה – יחידת בגרות 899127 – אסמבלר

הנחיות לכתיבת עבודת המעבדה גיליון הערכה לפרויקט באסמבלר(יש לבצע "הורדה" ואז לפתוח את הקובץ) דוגמאות ורעיונות לנושאי פרוייקטים – משמש גם לגירוי מחשבה על רעיונות עצמאיים דוגמה לעבודה כתובה שאלות עזר להכנה לשאלות תיאורטיות במהלך ההגנה(יש לבצע "הורדה" ואז לפתוח את הקובץ)