קישורים ללמידה בשעת חירום

לינק לאתר של מט"ח-ילקוט הדיקיטלי לינק לאתר משרד החינוך – למידה בשעת חירום בימים אלה נערך תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך, כחלק מהיערכות לשעת חירום יתקיים תרגיל "למידה מרחוק". השימוש בסביבה מקוונת בכלל ולמידה מרחוק בפרט בשגרה כמו גם בחירום, מהווים תחליף נוסף למסגרת הפעילות הלימודית, כאשר התלמידים ו/או המורים אינם יכולים להגיע פיזית לבית […]