אישור יציאה למסע ישראלי

אישור יציאה למסע ישראלי מסע ישראלי – אישור יציאה

מאמרים

כוח החיכוך – כוח מוזר ומפתיע, לפעמים עוזר ולפעמים מפריע…

הדמיות

הדמיה: הקשר בין העתק, זמן ומהירות שני ילדים רצים בקו ישר. ניתן לקבוע את גודל הצעד של כל אחד מהם ולצפות בהתאם, בו זמנית, בתנועתם ובגרף מקום – זמן המתאר את התנועה.מובאים גם שאלות, הסברים וסיפורי תנועה. הדמיה: ממהירות ממוצעת למהירות רגעיתניתן לשנות את גודל המהירות הממוצעת ואת מרווח הזמן, לבחון בהתאם את שיפוע המיתר […]

פעילויות חזרה

פעילות חזרה מס' 1 – מקום והעתק בתנועה על קו ישרפעילות חזרה מס' 2 – מקום והעתק במישור פעילות חזרה מס' 3 – העתק – זמן – מהירות ממוצעת פעילות חזרה מס' 4 – העתק – זמן – מהירות רגעית