דוח קרינה עיריית הוד השרון

דוח קרינה עיריית הוד השרון- תיכון הדרים