לקראת בגרות

מרתון מפגשים On-Line

ביוטופ

עבודת חקר של תלמידי המגמה הביולוגית מידע לתלמידים והנחיות לדו"חות ביוטופ מס' 1-3 דו"ח ביוטופ 1 דו"ח ביוטופ 2 דו"ח ביוטופ 3 עבודת הביוטופ (1 יח"ל) הנחיות כלליות להגשת העבודה הנחיות לכתיבת הטיוטה הסופית נספחים לעבודת הביוטופ דו"ח ביוטופ מעגן מיכאל – י"א קריטריונים להערכת התלמיד + טבלה למעריך

ביומד

עבודת הביומד הנחיות כלליות רשימת הנושאים בחירת השאלות המרכזיות והגדרתן דו"ח ביומד 1 דו"ח ביומד 2 דו"ח ביומד 3 הוראות עבודה בפורומים ודיווח עליהם הנחיות לעריכת ראיון מחלת הסוכרת – ראיון מקורות מידע מהספרות הנחיות לכתיבת טיוטא סופית דף אישי עם סיום המחקר הנחיות להכנת תקציר