התוכנית "מדילמות למנהיגות" היא תוכנית חדשנית זו שנה שנייה המתחילה בשכבת י' ועוסקת בארבעה תחומים של כישורי חיים:

קבלת אחריות,

קבלת החלטות,

עמידה בלחץ חברתי,

תקשורת בינאישית.

הכיתות מחולקות לשתי קבוצות וכל קבוצה חווה מעגלי שיח העוסקים במיומנויות, בירור עמדות, העלאת קשיים, העלאת שאלות ובחשיבה משותפת של קבוצת השווים, יחד עם מבוגר משמעותי, שמנחה את הקבוצה.

ברוב הקבוצות ההנחיה היא של יועצת חינוכית.

אחד הנושאים הבולטים בשכבת י' הוא קבלת ההחלטות שבא לידי ביטוי סביב בחירת מורחבים ובחירת המקום למחויבות אישית. התלמידים עוברים תהליך שבו הם נחשפים לסוגים שונים של מקבלי החלטות, בודקים מה מאפיין אותם בקבלת החלטות ונחשפים ליתרונות והחסרונות הקיימים בסוגים השונים.

המטרה היא שייגבשו לעצמם את המודל לקבלת החלטות הטוב להם והמאפשר להם לקבל החלטות תוך שיקול דעת והתאמת ההחלטה לתכונותיהם וכישוריהם.

הגדרות כלליות כניסה למערכת