"אנחנו, קהילת תיכון "הדרים" מחויבים לכבוד האדם, לטיפוח אחריות אישית, לחשיבה חקרנית, להעשרה תרבותית ולהרחבת אופקים, למצוינות ולמחויבות חברתית וסביבתית…"

בהתאם לחזון בית הספר אנו מתחילים השנה בהטמעת ערך הקיימות בקרב כלל התלמידים.

קיימות הינה דאגה לדורות הבאים, תפיסה כלכלית-חברתית-סביבתית משולבת, הפועלת על פי עקרון של איזון: בין צורכי אוכלוסיות שונות, בין צורכי הדור הזה לדורות הבאים, ובין שימור הטבע ובריאות המערכות האקולוגיות לבין צורכי פיתוח, רווחה ושגשוג.

על מנת להטמיע ערכים  אלו, יועברו בכל הכיתות שיעורי חינוך , במטרה להגביר מודעות לנושא הקיימות ולהטמיע עקרונות יישומיים כגון שימוש חסכני ויעיל במשאבי הטבע השונים, איכות חיים ועשייה למען הסביבה תוך שימת דגש על תרומתו של היחיד לסביבה.

במקביל, התלמידים יוכלו לשלב  את המעורבות והעשייה בתחום הקיימות עם פרויקט מחויבות אישית.

כמו כן בית הספר מעורב בפרויקט הפרדת הפסולת אשר מוטמע בכל הוד השרון והתלמידים ידרשו להפריד את סוגי הפסולת השונים (פסולת אורגנית, ניירות, בקבוקים….)  ולעזור, כמו בכל שנה, בשמירה על ניקיון בית הספר.

אנו מאמינים כי בכוחו של החינוך לטפח יחס של אכפתיות ואחריות כלפי הסביבה בה אנו חיים ובטוחים כי תלמידינו בעלי מוטיבציה ורצון להיות מעורבים בשמירת סביבתם.

מובילה– קרן שפיר

הגדרות כלליות כניסה למערכת