בית המדרש הקהילתי של תיכון "הדרים"

 מובילים: צוות המורים לתלמוד

 בית המדרש של תיכון "הדרים" ימשיך את פעולתו גם  במהלך שנת הלימודים תשע"ה במסגרתו יתקיימו במהלך השנה שלושה מפגשים בערב.
במפגשי בית המדרש  אני מבקשים לשזור שני מרכיבים, ישן וחדש כדברי הרב קוק: "הישן יתחדש והחדש יתקדש".
בבית המדרש שלנו מתרחשות חוויות מפגש ייחודיות ומעניינות:

  • מפגש בין הלומד לבין מגוון מקורות ,עתיקים וחדשים.
  • מפגש של שיח שוויוני בין מורים הורים ותלמידים
  • מפגש בין הלומד לעצמו: בכל מפגש לימוד מתקיימים שיח, ברור ערכים  ומתקיימת חשיפה למגוון דעות ותפישות המאפשרת לכל אחד מהלומדים להביא לידי ביטוי את עצמו מחד גיסא ומאידך גיסא לבחון את תפישותיו ,את עולם הערכים שלו ולהחכים.

 
כל מפגש של בית המדרש יכלול לימוד בקבוצות קטנות, שיחה או הרצאה במליאה.
מטרתנו היא לפתוח את ארון הספרים שלנו; יהודי-ישראלי-תרבותי לכלל המשתתפים ותקוותנו היא שהשתתפותם של תלמידים ביחד עם מוריהם והוריהם תהווה מפתח לשיח מגוון ומעשיר.
התלמידים המרחיבים תלמוד משפט ואגדה,יהיו מחויבים בהשתתפות פעילה בבית המדרש. השתתפותם במפגשים תקנה תוספת לציון השנתי.
 
נושאי הלימוד והשיח במפגשים השנה יהיו סביב מה שמזמן לנו הלוח העברי:
מפגש ראשון יהיה סביב חגי תשרי
מפגש שני סמוך לחג החנוכה
מפגש שלישי סמוך לחג פורים
תאריכי המפגשים יפורסמו , אנא עקבו אחר הפרסומים.
 
נשמח לפגוש לומדים ותיקים וחדשים, הורים, תלמידים, מורים ואנשי צוות התיכון.
 
לכלל תלמידי כיתות י'  יתקיימו שני מפגשי לימוד במהלך יום הלימודים
מפגש ראשון יתקיים סמוך לתחילת שנת הלימודים
ומפגש שני סמוך לט"ו בשבט

הגדרות כלליות כניסה למערכת