תוכנית מירוץ לשי"ר ה- 25 - תשפ"ב

את השידור למירוץ לשי"ר ניתן לראות פה

תכנית המרוץ  – תכנית מרוץ לשיר ה- 25 2022

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת