1. תוכנית הלימודים בלשון

2. לשון – חישוב ציון 30%

מבחן תחביר 50%
תלקיט טיעון -50%

הגדרות כלליות כניסה למערכת