הסטוריה – חישוב ציון 30%

מבחן מסכם – 60%
ציון מחצית ב' – 40%

הגדרות כלליות כניסה למערכת