אנגלית

מבנה השאלון הפנימי באנגלית (ה"שלושים אחוז")

באנגלית השאלון הפנימי הוא השאלון של הספרות האנגלית.


3  יחידות:
שאלון B- 016383 סה"כ 26% מהציון הסופי.


  1. התלמידים מגישים "לוג" (תיק עבודות), המורכב משני סיפורים קצרים ושיר אחד שמשקלו 80%.
    2. התלמידים מגישים שנידו"חות קריאה Book Reports שמשקלם 20%.

לימודי השאלון הפנימי נפרשים על פני שנתיים: יוד וי"א.

בכיתה יוד :ספור, 2 דו"חות קריאה.

בכיתה י"א: ספור, שיר, 2 דו"חות קריאה.

תלמידי 3 יחידות מסיימים את לימודי האנגלית בסוף כיתה י"א.

4  יחידות:
שאלון D- 016483 סה"כ 26% מהציון הסופי.


  1. התלמידים נבחנים בבחינה מסכמת על 3 סיפורים קצרים ו-3 שירים, שמשקלה 80%.
    2. התלמידים מגישים ארבעה דו"חות קריאה Book Reports שמשקלם 20%.

לימודי השאלון הפנימי נפרשים על פני שלוש שנים:

בכיתה יוד :1-2 שירים, 2 דו"חות קריאה.

בכיתה י"א:  1-2סיפורים, 2 דו"חות קריאה.

בכיתה י"ב: השלמת היצירות שלא נלמדו.

5  יחידות:
שאלון D- 016583 סה"כ 26% מהציון הסופי.


  1. התלמידים נבחנים בבחינה מסכמת על מחזה אחד, 3 סיפורים קצרים ו-2 שירים, שמשקלה 80%.
    2. התלמידים מגישים ארבעה דו"חות קריאה Book Reports שמשקלם 20%.

לימודי השאלון הפנימי נפרשים על פני שלוש שנים:

בכיתה יוד :1-2 שירים, 2 דו"חות קריאה.

בכיתה י"א: מחזה, 2 דו"חות קריאה.

בכיתה י"ב: שלושה סיפורים והשלמת היצירות שלא נלמדו.

הגדרות כלליות כניסה למערכת