תלמוד

הרכב הציון של  3 יחידות הלימוד המהוות 30% מציון הבגרות ב 5 היחידות בתורה שבע"פ ומשפט עברי (תלמוד).

יחידה ראשונה "לא תעמוד על דם רעך" = 30%   הציון מורכב ממבחן בכתב ומהגשת מטלת סיכום.
יחידה שניה ושלישית "מעשי חכמים"  = 50%  הציון מורכב ממבחן בע"פ ומהגשת מטלות.
20% נוספים מהציון מורכבים מעבודה עם מחברת תובנות ומתלמידאות.

הגדרות כלליות כניסה למערכת