תיאטרון

10% – קומדיה (בכיתה י"א) – סצינה קומית מלווה בעבודה עיונית – נושא: קומדיה קלאסית ופרשנות מודרנית.
20% – (בי"א) דברים שנוגעים מכאן – בניית מופע מלווה ב"ספר" הפקה המלווה את הבחירות האמנותיות.
הפרויקט כולל את הנושאים: שפת התיאטרון וז'אנר – תיאטרון פוסט מודרני

הגדרות כלליות כניסה למערכת