ביוטכנולוגיה

מבנה הציון של ה- 30% ב"מערכות ביוטכנולוגיות":
10% – בחינה מסכמת
10%- פוסטר מדעי
10%- פרויקט יזמים צעירים "רעיון הופך למוצר"

הגדרות כלליות כניסה למערכת