במסלול זה התלמידים יחשפו לאמנים ישראלים, יכירו לעומק מושגים בפזמונאות, מבנים, מהלכים הרמוניים, וילמדו שילוב הטקסט למנגינה.

כמו כן התלמידים יבצעו את השירים אותם יכתבו במופע סוף שנה.

ידע מקדים : יכולת נגינה בסיסית בכלי הרמוני, ידע באקורדים, תווים, יכולת בסיסית בשירה (גם נגנים יכולים לשיר)

הגדרות כלליות כניסה למערכת