מסלול קומפוזיציה

החל מכיתה יוד, מיועד למצטיינים בתיאוריה:

למידה אישית פרטנית, כתיבה מיועדת לרביעיות מיתרים בתוספת כלים נוספים.

הנחיית מתאימים לבגרות רסיטל 5 יח״ל בקומפוזיציה.

הגדרות כלליות כניסה למערכת