דף מידע להורים:

תהליך הזכאות להתאמות לימודיות במבחנים לתלמידים בעלי לקויות למידה

1. תלמיד בעל לקות למידה הוא תלמיד שאובחן ככזה.

2. האבחון מאפשר לתלמיד, למשפחה ולצוות ביה"ס, למפות את הכוחות והקשיים של התלמיד, לנסות להתאים לו את דרכי ההוראה ולאפשר לו להבחן על פי ההתאמות המומלצות באבחון.

3. תלמיד בעל לקות למידה שזכאי להתאמות לימודיות הוא תלמיד שעבר אבחון מכיתה ז' ואילך. האבחונים שנעשו לפני כיתה ז' אינם תקפים ויש לחדשם.

4. קיימות 3 רמות של התאמות לימודיות למבחנים:

· רמה 1– תוספת זמן, שעתוק הבחינה, התעלמות משגיאות כתיב, הגדלת שאלון הבחינה, דף נוסחאות מורחב במתמטיקה.

· רמה 2– הכתבה לבוחן ניטרלי, הקראת שאלון, התאמות ייחודיות לאנגלית: מילון אלקטרוני, הקלטת תשובות על גבי קלטת, התעלמות משגיאות כתיב.

· רמה 3– מבחנים מותאמים בלשון, מתמטיקה ובמקצועות רבי מלל, מבחנים בעל פה במקצועות רבי מלל ובאנגלית, המרת בחינה במתמטיקה במקצוע מדע אחר.

5. התאמות ברמה 1-2 מאשרות לתלמידים על ידי ועדה בית ספרית. התאמות ברמה 3 יאושרו על ידי וועדה חיצונית של משרד החינוך.

6. כדי שתלמיד יקבל התאמות מרמה 3 – מבחנים בעל-פה או מבחנים מותאמים, האבחון חייב להיות פסיכולוגי-דידקטי מעודכן. חובה לשמור על כל המבחנים של התלמיד מתחילת השנה והם יועברו לוועדה של משרד החינוך לבחינת הנתונים. אישור הוועדה יאפשר לתלמיד להבחן על-פי ההמלצות!

במקרה של דחייה- בית הספר ישקול שוב בהתאם לנימוקים, הגשת העירעור.

7. כדי לקבל התאמות לימודיות למבחנים באנגלית ובמתמטיקה האבחון צריך להתייחס באופן ספציפי למקצועות אלו, התאמות כלליות לא תקפות לגבי אנגלית ומתמטיקה.

8. חשובלשים לב שהאבחון חתום בחתימה אישית בסוף האבחון וכן שמצורפים נתונים מספריים.

9. יש להעביר את האבחונים בתחילת השנה ליועצות בית הספר כדי שהתלמידים יוכלו לקבל ההתאמות המתאימות במבחנים בבית הספר ובבחינות הבגרות.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות