הפקה עצמית של התלמידים, מבחירת נושא הערב, דרך עיבוד והפקת השירים.

הגדרות כלליות כניסה למערכת