פתיחת שנה: תוכנית לימודים, מבנה ציונים – לשנה"ל תשע"ג

http://www.schooly2.co.il/files/s/hadarim/hadarim/363953/java software design/2012-08-27 מדעי המחשב ב – פתיחת שנה.doc

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות