השלמת רישום לעולים לכיתה יוד

אנו מברכים אתכם על סיום לימודיכם בחטיבה ושמחים לצאת לדרך ולסיים את שלב הרישום שלכם לתיכון.
אתם מוזמנים
להגיע למזכירות של תיכון הדרים:
ביום ראשון 23 ביוני, בין השעות 9:00  עד 13:00
או ביום שני 24 ביוני, בין השעות 9:00 עד 13:00.
יש להגיע עם התעודה המקורית של סוף שנה בכיתה ט'.

במועד זה, קבלתכם לתיכון תאושר, תימסר לכם רשימת ספרים ויערך השיבוץ במתמטיקה.

המעוניינים להצטרף לפרויקט השאלת ספרים: יפורסם בהמשך קישור לתשלום דרך תוכנת parent pay

הגדרות כלליות כניסה למערכת