הדמיה: הקשר בין העתק, זמן ומהירות

שני ילדים רצים בקו ישר. ניתן לקבוע את גודל הצעד של כל אחד מהם ולצפות בהתאם, בו זמנית, בתנועתם ובגרף מקום – זמן המתאר את התנועה.מובאים גם שאלות, הסברים וסיפורי תנועה.


הדמיה: ממהירות ממוצעת למהירות רגעית

ניתן לשנות את גודל המהירות הממוצעת ואת מרווח הזמן, לבחון בהתאם את שיפוע המיתר בגרףמקום – זמןעד שהמיתר הופך למשיק.

מהירות יחסית


ההדמיה מאפשרת חקירת תנועה יחסית מנקודות מבט של גופים נעים. עמידה עם העכבר על אחד הגופים מראה את התנועה של שאר הגופים ביחס אליו. אפשר לחקור תנועה חד מימדית ותנועה דו מימדית.

הדמיה: חקירת גרפים בקינמטיקה

ניתן לקבוע ערכים למקום ההתחלתי, למהירות ההתחלתית ולתאוצה. בהתאם לכךמתקבלים הגרפים : מקום – זמן, מהירות – זמן ותאוצה – זמן.


הדמיה: התנגשות פלסטית ואלסטית על קו ישר

ההדמיה מציגה שני גופים אשר את מסותיהם ומהירויותיהם על קו ישר ניתן לשנות.יש לבחור בין התנגשות פלסטית והתנגשות אלסטית. ההדמיה מאפשרת הצגה גרפית של המהירות, תנע ואנרגיה הקינטית של שני הגופים.

הדמיה: התנגשות בשני מימדים


חקירתהתנגשות בין שני כדורים. ניתן לבחור את מהירות הפגיעה, את פרמטר ההתנגשות ואת מקדם התקומה ולהתבונן בהתנגשות. מוצגת גם דיאגרמה וקטורית. ניתן להתבונן בהתנגשות במערכת המעבדה, במערכת מרכז המסה או בשתיהן גם יחד.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות