אחד המדדים לחוסנה של חברה וליציבותה הוא מחויבות הפרטים כלפי עצמם וכלפי החברה בה הם חיים.
חברה המאופיינת  בכבוד האדם, בעזרה הדדית ובקבלת השונה כשווה, מחזקת את הערכים עליהם היא מושתתת. חברה כזו מעודדת צמצום פערים, עוזרת בלכידותה החברתית ומיטיבה את איכות הסביבה  בעולם בו היא חיה תוך כדי  שמירה על היקום למען הדורות הבאים.
במסגרת יישום הלמידה המשמעותית במערכת החינוך, החל משנת הלימודים הקרובה, תשע"ה, הזכאות לבגרות תותנה בשלוש שנים ) י', יא' ו- יב') של מחויבות בקהילה ותרומה לחברה. כל תלמיד יידרש גם למחויבות אישית וגם למחויבות קבוצתית.

מטרת העל של התכנית

לטפח בוגר עצמאי, מעורב, אכפתי ואחראי הרואה במעורבות חברתית ערך ודרך חיים. בוגר המכיר ומכבד את תרבותו, עמו וזולתו. בוגר הנכון לקראת שירות משמעותי צבאי, לאומי ואזרחי ולקראת חיי אזרחות פעילה ויצרנית.
התנסות במעורבות חברתית מעצימה את תחושת הערך והמסוגלות העצמית של התלמיד. המעורבות תורמת לגיבוש זהות התלמיד ומסייעת לו להיות מודע לכישוריו, ולערכיו. תלמיד המסוגל לפעול באופן עצמאי ובשיתוף פעולה עם אחרים מתוך תחושת שייכות ואחריות לחברה ולמדינה.

שילוב המעורבות החברתית בתכני הלימוד בתיכון

כיתה יוד "אני והקהילה"

היקף השעות הנדרש מצד התלמיד יעמוד על 60 שעות אישיות וכן עוד 30 שעות בקבוצה.

 כיתה י"א – "אני והחברה הישראלית"

התלמיד יידרש לפעילות בהיקף של  30 שעות אישיות ועוד 30 שעות בקבוצה.

כיתה י"ב – "אני ומדינת ישראל"  

התלמיד יידרש לקיים פעילות בהיקף של  30 שעות בקבוצה או לבד.
כיתה י' יודגשו מושגים ונושאים הקשורים לקהילה: יודגש היותו של התלמיד חלק מהקהילה, המפתח את זהותו כמעורב בקהילה וכמגלה אחריות לנעשה בה.
בכיתות י"א – י"ב יילמדו מושגים ונושאים הקשורים לאופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: רב תרבותיות – חברה אזרחית, מינהל ציבורי ועוד.
בכיתות אלה, הלמידה תתמקד בפיתוח המוטיבציה והמסוגלות של התלמידים לזהות צרכים בחברה הישראלית וליזום מענים להם.

הערכת התלמיד

הערכת התלמיד תיעשה על ידי המחנך ביום כל שנה על בסיס הנתונים שיתקבלו מהצוותים החינוכיים המלווים את ההתנסות. (אישור על היקף הנוכחות וחוות דעת על איכות הביצוע).
​אנו, בתיכון "הדרים" גאים לקחת חלק בתוכנית תעודת בגרות חברתית ולהפוך אותה לחלק בלתי נפרד משגרת חיי התלמידים, כחלק ממימוש החזון הבית ספרי ומתוך אמונה כי הישגי בוגרי המערכת ימדדו על פי מצוינות חברתית בצד הישגים אקדמיים.
הפעילות שתימשך לאורך השנים תלווה על ידי הצוות החינוכי – ערכי של בית הספר.
המקומות בהם יתנדבו התלמידים, מרוכזים בעיקר בעמותות הקיימות בעיר ופועלות למען ילדים וקשישים כאחד.

הגדרות כלליות כניסה למערכת