התכנית הערכית בתיכון הדרים היא לב ליבה של העשייה החינוכית, עומדת בפני עצמה ומשולבת בפדגוגיה. היא משלבת בתוכה בירור ערכים, דילמות, מעורבות חברתית וחשיפה לתרבות על שלל גווניה.  בית הספר שם לו למטרה לשלב בין הישגים לימודיים והתמודדות עם דילמות ערכיות – חברתיות. שר החינוך שם לו למטרה שילובם של ערכים בתחומי הדעת השונים ואנו שנוהגים כך שנים, נמשיך ונעמיק את הטמעת הערכים במקצועות השונים, למשל בביורפואה נשלב בין פדגוגיה לדיון בערכים כסובלנות, כבוד האדם וקבלת האחר.

בכיתה יוד התכנית מתמקדת בגיבוש זהות: זהות אישית, כיתתית, בית ספרית, קהילתית וישראלית- יהודית, ציונית ודמוקרטית. את התכנית מובילים צוותי הספרות, היסטוריה ולימודי דמוקרטיה בשיתוף עם המחנכים כששיאה הוא טקס קבלת תעודת הזהות. נמשיך להתלבט לגבי הזהות ומהותה גם במהלך י"א וי"ב.

צוות המחנכים, בשיתוף עם צוות הייעוץ ידריך ויכוון את התלמידים בתהליכי קבלת החלטות. בכיתה יוד התלמידים משתתפים בתכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית  וימשיכו בפעילות לקראת תעודת הזהות החברתית שקיימת בביה"ס החל משנת תשע"ב והחל משנת הלימודים הבאה היא חובה על כלל תלמידי מערכת החינוך בארץ כחלק מזכאות לתעודת הבגרות.

תלמידי השכבה יחוו פעילויות ערכיות שכבר הפכו למסורת בבית ספרנו, ביניהן "קפה-דילמה" ביום הזיכרון לרצח ראש הממשלה יצחק רבין. במרכז היום תעמוד דילמה ערכית וביטוייה במקורות שונים. התלמידים, יעברו הדרכה מצוות המחנכים והם ינחו את חבריהם ויתעמקו איתם בסוגיות השונות. בשבוע שקודם ל"מרוץ לשיר" התלמידים יכירו את דמויותיהם של ליאור, יפתח, שיקו ורונן, את מסלול המסע ומשמעותו בשיעור שיועבר על ידי תלמידי י"ב וישתתפו בעוד תכניות רבות אחרות.

במהלך השנים בתיכון התלמידים ייחשפו להצגות תיאטרון, מופעי מחול, מופעי מוזיקה, סרטי קולנוע והרצאות שונות במסגרת סל תרבות ובמסגרת התכנים השונים שנלמדים בשנה במטרה להעשיר את עולמם התרבותי והרוחני.

תיכון "הדרים" הוא בעל פרס מטעם קרן אביחי אות בחתירה למצוינות בחינוך יהודי, ציוני ואזרחי  משנת תש"ע 2010

בית הספר שם לו  למטרה לקרב את תחומי היהדות, הציונות והאזרחות אל תלמידים בכל הרמות ובכל הזרמים, תוך שיתוף כל קהילת ביה"ס ובדגש על הטמעת ערכים בתחומי הדעת.

במסגרת קבלת האות פיתח, הרחיב, שילב וחידש בית הספר ביחד עם צוות המורים והתלמידים שש תוכניות קיימות וחדשות, זאת לאחר בירור חזון בית הספר, הערכים שלאורם הוא מוביל את העשייה החינוכית וגורמי המומחיות.

צוות בית הספר מתמקד בהטעמת ערכים בתחומי לימוד שונים, ובהעצמת תהליכים של ליבון/ בירור זהות יהודית, ציונית ואזרחית של תלמידי התיכון תוך הרחבת מעגל השותפים.

לדוגמה: תלמידים יוזמים, מתכננים ומובילים דיונים של קבוצות הבנויות ממורים, תלמידים, הורים ואנשי קהילה.חברי ארגון "בני ברית" מארחים  את התיכון ולומדים יחד סוגיות ביום הבינלאומי להנצחת השואה. "קפה דילמה" ביום הזיכרון לרצח רבין, וטיולים  הבנויים על תפיסה של "מסע" ערכי בשבילי הארץ.

טל פרנק – רכזת החינוך הערכי

הגדרות כלליות כניסה למערכת