האם אתה חושב כמו כולם? האם אתה לא תמיד יכול להגיד או לבטא את דעותיך בנושאים מסוימים? האם מפריעים לך דברים בחברה הישראלית? האם לדעתך זכויות אדם הן חשובות? מאיפה צומח עולם הערכים? האם אתה מאמין  כי אתה אדם אכפתי? מעורב? בעלי מוטיבציה להשפיע על עתיד החברה בה אתה חיים?

זה המקום בשבילך!

תכנית הלימודים לימודי דמוקרטיה היא תכנית מגוונת ורלוונטית לחיים בחברה הישראלית.

אנו נבחן מהם מרכיבי השייכות של הקבוצות השונות ונעמיק במושג "זהות". נחשוב כיצד אתה מגדיר את עצמך? האם אני "יהודי"? "ציוני"? "אזרחי"? כולם? חלק? מה יותר? מה פחות?

נעסוק בדילמות יום יומיות ואקטואליות, העוסקות בהתנגשות בין זכויות ובהתמודדות של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

נבדוק ביחד את חשיבותה של השותפות שלך בתהליך עיצוב פני החברה והמדינה ואת מחויבותך לעשייה למען עתידה של מדינת ישראל. כל זאת מתוך אמונה שחינוך לערכים דמוקרטים ייצור את התשתית המוסרית לאזרחות טובה ולקידום המנהיגות החברתית.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת