במסגרת מדעי החברה נלמד בשכבת כיתות יוד תכנית חדשה- "חינוך פיננסי".
התכנים בהם עוסקת התוכנית הם תכנים רלוונטיים מאוד למציאות הישראלית ולעולמם של התלמידים.
בחברה הישראלית שהיא חלק מהעולם המודרני חלו שינויים רבים בשנים האחרונות- מחברה "סגורה" יחסית, היא הפכה לחברה פתוחה לעולם, לשווקים הגלובליים ולתרבות של ה"כפר הגלובלי". בחברה כזו, יש חשיבות לכך שהפרט יבין את דרכי פעולתם של הגורמים הפיננסיים ירכוש כלים להתמודדות עם מציאות מורכבת ומשתנה שבה הוא נדרש להחליט החלטות שיכולות להשפיע על מהלך חייו.
תכנית לימודים זו נועדה לסייע לתלמידים לפתח כישורי חיים בתחום האוריינות הפיננסית כגון הכרה בחשיבותה של התנהגות אחראית בכל ההיבטים הקשורים בהתנהלות פיננסית לצד המודעות לקיומן של הזדמנויות פיננסיות, הידע לאן ולמי לפנות במטרה לקבל עזרה בשאלות הקשורות בנושא זה והיכולת לרכוש, להבין ולהעריך מידע רלוונטי תוך מודעות לבחירה בין חלופות והויתורים ההכרחיים הנגזרים מתהליכי הבחירה. כמו כן, לחדד את מודעותם לצרכיהם הפיננסיים וניהול הסיכונים הכרוכים בהם ובה בעת לפתח אחריות פיננסית וכלים לקבל החלטות פיננסיות מושכלות שיאפשרו להם לפעול ביעילות לשיפור רווחתם הפיננסית, ולהימנע מטעויות פיננסיות בעלות השלכות ארוכות טווח, זאת לאור המציאות המורכבת בעולם משתנה.
תכנית לימודים זו ייחודית בכך שמשלבת הוראה בכיתה והוראה מתוקשבת/ מקוונת. דרך הוראה זו מאפשרת לתלמידים למידה פעילה והבנייה מתמדת של עולם המושגים והמיומנויות הרלוונטיות. כמו כן, מעודדת למידה עצמאית של התכנים והעמקה בהם, גם מחוץ לכותלי ביה"ס.

הגדרות כלליות כניסה למערכת