מטרות התכנית היעוצית בבית הספר נובעות ממדיניותו הדוגלת בקידום רווחתו האישית והחברתית של התלמיד.
מטרתנו היא, שתלמיד המסיים את בית הספר יהיה בוגר רגיש לעצמו ולזולתו, שאכפת לו מאחרים, והוא עצמאי ואחראי לבחירותיו.
כדי להגיע לכך, אנו מתייחסים לצרכים הייחודיים של התלמידים, בהתאם ליכולות ולשאיפות שלהם, ומחנכים אותם לקראת סובלנות, מעורבות וערבות הדדית.
מכאן נגזרות התכניות היעוציות לאורך שלוש השנים בתיכון.
התכניות נבנות בשיתוף עם רכזות החינוך הערכי, רכזות השכבות וכוללות לפיכך תכנים רגשיים וערכיים כאחד.
תחום ערכי
השנה הנושא המרכזי הוא "אחריות" בכל תחומי החיים הרלוונטיים לתלמידי שכבת י'.
אחריות אישית, לימודית ואזרחית.
בשנה זו נעסוק בתהליכי ההסתגלות לתיכון, תהליכי קבלת החלטות (הן לפני בחירת המחויבות האישית והן לפני בחירת המקצועות המורחבים), בניית הזהות האישית, הקהילתית והאזרחית, מיומנויות ואסטרטגיות למידה, מניעת שימוש בסמים ואלכוהול, חינוך מיני, התמודדות עם מצבי לחץ וחיזוק התקשורת הבינאישית.
תהליך קבלת ההחלטות יגיע לשיאו בבחירת המורחבים. במחצית השנייה של שנת הלימודים ייחשפו התלמידים וההורים למגוון רחב של מקצועות מורחבים שמהם יוכלו לבחור שתי מגמות לימוד בהיקף של 5 יח"ל החל מכיתה י"א. בחירת מגמות הלימוד תאושר ע"י בית הספר לאחר שניתנה התייחסות לבחירת התלמיד, תנאי הקבלה למגמה והתאמה למערכת השעות הבית ספרית.

  • תלמידי מגמות תיאטרון, מוסיקה, הנדסת מערכות (סייבר), ניהול מערכות מידע (רובוטיקה) וביוטכנולוגיה יחלו את לימודיהם במגמה בכיתה י'.
  • תלמידי כיתת מב"ר ילמדו את מקצועות החובה ובנוסף ילמדו מקצוע מורחב שיקבע ע"י הצוות המקצועי.

 
לקויי למידה והתאמות להיבחנות
כל התלמידים שעברו אבחון החל מכיתה ז', מביאים את האבחון בזמן הרישום לתיכון. האבחונים הללו תקפים לתיכון. תלמידים אשר מעוניינים לעבור אבחון, יעשו זאת בהקדם על מנת שניתן יהיה להתייחס לכך עוד השנה.
בתחילת השנה יחולקו לתלמידים המאובחנים כרטיסי תלמיד ובהם יפורטו ההתאמות להיבחנות. על כל תלמיד לשמור על הכרטיס ולדאוג לזכויותיו בקבלת ההתאמות במבחנים במהלך השנה.
חלק מן ההתאמות יועברו לוועדה מחוזית במשרד החינוך לקבלת אישור. הטיפול בהתאמות הדורשות את אישור משרד החינוך יתבצע בהתאם להנחיות החדשות במסגרת השינוי שחל משנת הלימודים תשע"ה והוא דחיית הבגרויות לכיתה יא'.

הגדרות כלליות כניסה למערכת