חוקת חברי המשלחת לפולין

המסע לפולין הוא שיאו של תהליך חינוכי. חלק חשוב בתהליך היא ההכנה לקראת המסע. הצלחתו של המסע תלויה במידה רבה בהצלחת ההכנה לקראת המסע,(מרבית התקלות של משלחות אירעו בגלל הכנה לקויה) בעמידה בלוח הזמנים של כלל המשתתפים במסע ובהתנהגותו של כל אחד מחברי המשלחת.

לפיכך, ראש המשלחת, חברי צוות המורים והמדריכים ניסחו חוקה מחייבת עבור כלל התלמידים היוצאים למסע. החוקה תקפה בזמן ההכנה.

  1. הנוכחות בערבי ההכנה מחייבת את כולם עפ"י חוזר מנכ"ל, תלמיד שנעדר מההכנה לא יוכל לצאת למסע. מקרים חריגים ידונו על-ידי ראש המשלחת. היעדרות משני מפגשים תגרור אחריה הרחקה מהמסע.

  2. שני איחורים במהלך ההכנה כמוהם כחיסור מערב הכנה. אחד הדברים בעלי חשיבות עליונה במסע וכן בהכנה הוא עמידה בלוח הזמנים. ללא עמידה בלוח זמנים מתבטלים מתכנית המסע חלקים חשובים . תלמיד אחד יכול לגרום לאיחור של כלל המשלחת וליצור מצב של נזק לכלל חברי המשלחת. פספוס של אתר בפולין הוא גם נזק כספי ובמסע לפולין אין מועד ב', בפעם אחת צריך להצליח לנו הכי טוב שאפשר ולהרוויח את מכלול המטרות ששמנו לעצמנו.

  3. הפרעות במהלך ההכנה, תלמיד שיפריע או יתנהג בצורה בלתי הולמת במהלך ההכנה לא יוכל לצאת למסע. הדבר מחייב אותנו למשמעת עצמית קפדנית ביותר. יש לתלמידים קלישאה האומרת: "פולין זה משהו אחר שם אני אתנהג אחרת", ובכן פולין אינה משנה בני-אדם מי שטיפש בישראל לא יהפוך לחכם רק בגלל שינוי גיאוגרפי.

  4. המורים המלווים יערכו רישום של הנוכחות וההפרעות במהלך מפגשי ההכנה. בתום החודש הראשון ובתום החודש השני תתקיים ועדה בראשות ראש המשלחת והמורים המלווים אשר תדון בהוצאתם של תלמידים שאינם ראויים לצאת למסע. תקוותינו שהועדה תישאר מחוסרת עבודה אך אם נצטרך להוציא תלמיד לא נהסס לעשות זאת. יש לכך גיבוי מלא ממשרד החינוך שכן פולין זה לא "חוק חינוך חובה" לא חייבים לצאת, ייצוגנו בחו"ל חשוב יותר מהנסיעה עצמה.

  5. תלמיד יצא לפולין אך ורק אם התנהגותו בתיכון הולמת.

  6. התלמידים שנרשמו למסע הם בחזקת "מועמדים" למשלחת עד שתאושר יציאתם על סמך עמידתם בפני ועדת קבלה, ביצוע הולם של המטלה והתנהגות הולמת.

שם התלמיד____________כיתה_______

חתימת התלמיד_______________________חתימת הורים:_____________________

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות