אמנת מסע הדרים לפולין!

יש לזכור-אנו אורחים בפולין ושגריריה של מדינת ישראל.

כבוד: למקום ולנספים כמשלחת ממלכתית מייצגת.

לתושבי המקום ותרבותם.

למלווים השונים (קב"ט, נהג, מדריכים, מורים, והורים מלווים).

בין חברים למסע.

עזרה הדדית: יש להתחשב ברגשות של חבריך למסע ובתגובותיהם השונות תוך

מתן עזרה הדדית במטלות שיש לבצע במהלך המסע.

הדרכה: נוכחות חובה. יש להישמע להוראות הקב"ט, המדריך והצוות.

אין לישון, לשמוע מוסיקה לאכול או לדבר בטלפון,כולל הודעות SMS.

התנהגות באתרי תיירות: יש לנהוג בכבוד (לא לאכול, לשמוע מוסיקה, או

לדבר בטלפון, יש לשמור על שקט)

כיבוד האתרים ההיסטוריים בהם נבקר הוא מעל הכול.

יש לנהוג על- פי החוק והכללים במלונות, במטוס ובאוטובוס לשמור על השקט והרכוש.

המסע הוא במסגרת בית- הספר, לכן חוקי בית- הספר כמו גם חוקי המדינה

בנוגע לשתיית אלכוהול ועישון סיגריות חלים גם במסע והם אסורים בתכלית האיסור!

להזכירכם- כי במשלחות אחרות הוחזרו ארצה תלמידים אשר התנהגו בצורה לא נאותה.

תקוותינו כי המסורת היפה של משלחות "הדרים" לפולין תישמר.

השכמה ועמידה בלוח זמנים: על כל חבר במשלחת לקחת אחריות על עצמו ולעמוד בלוח הזמנים.

אחריות על חפצים אישיים: יש לגלות אחריות על חפצים אישיים ולפנות לאחד

מאנשי הצוות במקרה של אבדה.

גילויי אנטישמיות: יש לגלות איפוק ולא להגיב בכל צורה שהיא על כל גילויי אנטישמיות.

שמירה על כללי האמנה תשמור עלינו ותכבד אותנו כמשלחת.

הנני מתחייב לעמוד בכל סעיפי האמנה וליישמם במהלך המסע לפולין.

שם:________________ חתימה:__________________

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות