"אנחנו, קהילת תיכון "הדרים", מקבלים את כל הבאים בשערנו בברכת "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק". אנו מחויבים לכבוד האדם, לטיפוח אחריות אישית, לחשיבה חקרנית, להעשרה תרבותית ולהרחבת אופקים, למצוינות ולמחויבות חברתית וסביבתית.

באי "הדרים" רואים עצמם כחוליה בשרשרת הדורות של העם היהודי, ומחויבים לעשייה למען עתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".

חזוננו מהווה את תשתיתה של תוכנית הלימודים ב"לימודי דמוקרטיה".

התכנית מיועדת לשכבת יוד ועוסקת בגיבוש זהות אזרחית, יהודית וישראלית ומטרתה לטפח תפיסת עולם ערכית-מוסרית של אזרחים אחראיים כלפי סביבתם, המחויבים לכבוד האדם, ורגישים כלפי השונה והחלש בתוכה. מנהיגים חברתיים המובילים שינוי בחברה בה הם חיים.

אנו מאמינים כי תלמידנו הם אנשים אכפתיים, מעורבים, ובעלי מוטיבציה להשפיע על עתיד החברה בה הם חיים. לאור זאת בנינו תכנית לימודים מגוונת ורלוונטית להוויית החיים בחברה הישראלית.
בחלק הראשון של התכנית נבחן את מרכיבי השייכות של המשתתפים לקבוצות שונות על מנת לאפשר דיון מעמיק במושג "זהות". אנו נתמקד בקבוצות השייכות תוך בחינת היבטים שונים של המושגים "יהודי", "ציוני", "אזרחי".

הדמוקרטיה מייצגת תפיסת עולם תרבותית רחבה שבמרכזה זכותם של היחידים להיות שותפים בעיצוב חייהם. כדי לבחון שותפות זו נדון בהרחבה.

בחלק השני של התכנית, בזכויות אדם וזכויות מיעוטים, בגבולות הדמוקרטיה. נעסוק בדילמות יום יומיות העוסקות בהתנגשות בין זכויות ובהתמודדות של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

בחלק השלישי של התכנית נעסוק במושג "מחויבות חברתית". אם בעבר נטען כי החברה הישראלית היא "חברה מגויסת", מתוך רצון ואמונה בצורך להתגייס להגשמת חזון הדורות ולהקמת מדינה מודרנית, יהודית ודמוקרטית, כיום גוברים הקולות העולים מן החברה המבקשים להיות שותפיםבתהליך של עיצוב פני החברה והמדינה ולא להותירו באופן בלעדי בידי הממסד הפורמאלי. אנו נבדוק עם התלמידים את מהותה של שותפות זו ואת מחויבותם לעשייה למען עתידה של מדינת ישראל.

התכנית מהווה תשתית רעיונית לעשייה, לבניית מנהיגות חברתית וליצירת מעורבות בקהילה.

מתוך אמונה שחינוך לערכים דמוקרטים ייצור את התשתית המוסרית לאזרחות טובה ולקידום המנהיגות החברתית – לסיכום התכנית, יעסקו התלמידים בקידום פרויקטים שונים הקשורים למעורבותם האזרחית בעיר בה הם גרים.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות